İNSAN KAYNAKLARI

Din, dil, ırk, cinsiyet, engelli ayırımı gözetmeksizin doğru insanların istihdamını sağlamak, çalışanlarının memnuniyetini yükseltmek,kuruma bağlılıklarını ve verimliliğini arttırmak, kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak bir ortam oluşturarak karar oluşumunu sağlamak.

Açarlar Transport olarak çalışanlarımızı şirketin en değerli kaynağı olarak görüyoruz. Hızla büyüyen, değişime ve öğrenmeye açık olan şirketimizde, çalışanlarımızın gelişimini sağlamak amacıyla bir çok faaliyet gerçekleştiriyoruz.

Açarlar Transport olarak bize başvuran adaylar için amacımız;

  • Kendilerine en uygun olan ve kendilerinden en yüksek verim alacağımız görevler ile buluşturmak,

Çalışanlarımız için ise;

  • Memnuniyetlerini yükseltmek,
  • Kuruma bağlılığını arttırmak,
  • Verimliliklerini arttırmak,
  • Kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak bir ortam oluşturmak,
  • Karar oluşumuna direk veya dolaylı katılımlarını sağlamaktır.